Փոխակերպում

Եվ մի՛ ընդունեք այս դարաշրջանի տեսքը, այլ փոխակերպվե՛ք մտքի նորոգումով Հռմ 12:2 Սոսկ Փոփոխություն Չէ Փոխվում է Էության Թե՛ Բնությունը, Թե՛ Կերպը Նյութափոխանակական Փոփոխություն Քիմիական Գործընթացը Փոխում է Կազմությունը Եվ Կերպը Այս Փոփոխությունը Ոչ Թե Դրսից է Լինում, Այլ Ներսից Քրիստոսի Կյանքն Ավելանում է Մեր Էության Մեջ Փոփոխություն Կյանքում Եվ Կյանքով Տեր Հոգու Միջոցով Աստվածային Տարրը …

Scroll down to content