Կալվինականություն Եվ Արմինիանականություն

Եվ Ես նրանց հավիտենական կյանք եմ տալիս, ու նրանք հավիտյան բնավ չեն կործանվի, և ոչ ոք Իմ ձեռքից նրանց չի հափշտակի։ Հվհ 10։28 Երկու Խոշոր Դպրոցներ՝ Երկու Ծայրահեղություն Փրկվում ենք Հավիտենապես Եվ Երբեք Չենք Կարող Կորչել Կարող ենք Վնաս Կրել Պետք է Տիրոջը Հաշիվ Տանք «Իմ Վարձքն Ինձ Հետ է» Այս գրառման բոլոր մեջբերումները, եթե …

Scroll down to content