Փոխակերպում

Եվ մի՛ ընդունեք այս դարաշրջանի տեսքը, այլ փոխակերպվե՛ք մտքի նորոգումով

Հռմ 12:2

Սոսկ Փոփոխություն Չէ

«Փոխակերպում»-ը լավ բառ է:

Հունարեն այս բառը փոփոխության իմաստ ունի. այն ենթադրում է, որ մարդը փոխվում է:

Ուստի Հակոբ թագավորի թարգմանությունում Բ Կրթ 3:18-ի այս բառը «փոխակերպվում ենք»-ի փոխարեն թարգմանվել է «փոխվում ենք»:

Սակայն նույն թարգմանությունում միևնույն բառը Հռմ 12:2-ում թարգմանվել է «փոխակերպվեք»: «Փոխվել»-ը շատ թերի է փոխանցում հունարեն բառի իմաստը:

Փոխվում է Էության Թե՛ Բնությունը, Թե՛ Կերպը

Փոխակերպումը սոսկ փոփոխություն չէ. այն նշանակում է, որ փոխվում է որևէ էության թե՛ բնությունը, թե՛ կերպը:

(Հայերեն «փոխակերպվել» և «փոխակերպում» բառերը նույնպես նշանակում են բնության և կերպի փոփոխություն:)

Նյութափոխանակական Փոփոխություն

Նման փոփոխությունը նյութափոխանակական է:

Սա սոսկ արտաքին փոփոխություն չէ, այլ ներքին կազմության, ինչպես նաև՝ արտաքին կերպի փոփոխություն:

Այս փոփոխությունը տեղի է ունենում նյութափոխանակության գործընթացի միջոցով:

Նյութափոխանակության գործընթացի ժամանակ վիտամիններով լի մի օրգանական տարր մտնում է մեր էության մեջ և մեր օրգանական կյանքում քիմիական փոփոխություն առաջացնում:

Քիմիական Գործընթացը Փոխում է Կազմությունը Եվ Կերպը

Այս քիմիական գործընթացը  մեր էության կազմությունը մի կերպից մեկ այլ կերպի է փոխում:

Սա է փոխակերպումը:

Այս Փոփոխությունը Ոչ Թե Դրսից է Լինում, Այլ Ներսից

Ենթադրենք՝ մեկի դեմքը շատ գունատ է, և մեկ ուրիշը, նրա դեմքի գունատությունը փոխելու նպատակով, նրան դիմահարդարում է:

Սա, անշուշտ, արտաքին փոփոխություն է առաջացնում, բայց ոչ օրգանական, կյանքի փոփոխություն:

Այդ դեպքում մարդը ինչպե՞ս կարող է առողջ տեսք ունենալ. իր մարմնի մեջ օրական ներծծելով անհրաժեշտ օրգանական տարրեր պարունակող առողջ սնունդ:

Քանի որ ձեր մարմինը կենդանի օրգանիզմ է, երբ այնտեղ որևէ օրգանական էություն է մտնում, օրգանապես քիմիական միացություն է առաջանում՝ շնորհիվ նյութափոխանակական գործընթացի:

Այս ներքին գործընթացը աստիճանաբար կփոխի ձեր դեմքի գույնը:

Եվ այս փոփոխությունը ոչ թե դրսից է լինում, այլ ներսից, որն էլ նյութափոխանակական գործընթացի արդյունքն է: 

Աստվածաշնչի համաձայն՝ այս նյութափոխանակական փոփոխությունը կոչվում է փոխակերպում:

Քրիստոսի Կյանքն Ավելանում է Մեր Էության Մեջ

Այս փոխակերպման գործընթացի ժամանակ Քրիստոսի կյանքն ավելանում է մեր էության մեջ:

Երբ Նրա կյանքը, որն օրգանական է և «վիտամիններով» լի, հագեցնում է մեր էությունը, հոգևոր, քիմիական բաղադրություն է ձևավորվում:

Սա փոխում է մեր կազմության թե՝ բնությունը, թե՝ կերպը:

Սա է փոխակերպումը:

Փոփոխություն Կյանքում Եվ Կյանքով Տեր Հոգու Միջոցով

Սա արտաքին շտկում կամ ուղղում չէ, այլ մեր օրգանական տարրի բացարձակապես ներքին նյութափոխանակական փոփոխություն՝ Տեր Հոգու միջոցով կյանքում և կյանքով տեղի ունեցող փոփոխություն (Բ Կրթ 3:18):

Աստվածային Տարրը Ներդրվում է Մեր Մեջ

Փոխակերպման գործընթացի ժամանակ աստվածային տարրը ներդրվում է մեր մեջ:

Եթե Հռմ 12–16-րդ գլուխներին մոտենալիս մտապահենք փոխակերպման այս պատշաճ հասկացողությունը, կգիտակցենք, որ Խոսքի այս հատվածը լիովին ու ամբողջությամբ տարբեր է մեր բնական պատկերացման հիման վրա հասկացածից:

Այս գրառման բոլոր մեջբերումները, եթե այլ աղբյուր չի նշվում, վերցված են Հռոմեացիների թղթի կենսաուսումնասիրությունից, հաղորդում 25, Վիթնես Լի: «Կենդանի հոսք» ծառայություն, 2011 թ.

Ավելին. Աստվածաշնչային գրքերի գրատուն

Scroll down to content